Dr Bahadir Kaleagasi is President of the Bosphorus Institute (Paris–Istanbul) and lecturer at the Galatasaray University on the international economic relations, sustainable development, and the European integration. He is also Brussels Energy Club’s Honorary President, scientific member of the Brussels University’s Institute of European Studies and board or advisory member in several institutions, including the ECFR-European Council on Foreign Relations, The Atlantic Council, Habitat, Argüden Governance Academy, Global Relations Forum, Kalangos Foundation, Yanindayiz/HeForShe, Women on Board Association, Forum Istanbul, Berlin Bosphorus Initiative, IstanPol Research Institute, BusinessLife magazine…

Graduate of Brussels and Istanbul Universities, he was a researcher and lecturer in the Center for International & Strategic Studies and the Institute for European Studies of the University of Brussels, rapporteur for projects of the European Commission’s Forward Studies Unit and the intergovernmental conferences which prepared the Maastricht Treaty in 1992 and was visiting researcher to Harvard, Georgetown, and Jerusalem Universities. His academic work covered the areas of the EU’s decision-making system, transatlantic relationship, and the international economic relations.

He also served as counselor for various public and private institutions before joining TÜSİAD (Turkish Industry & Business Association) in 1995 as EU Representative in Brussels and by 2007 as International Coordinator establishing and supervising representative offices and networks in Washington DC, Paris, Berlin, London, Beijing, Shanghai, Silicon Valley/San Francisco and Dubai/Gulf.  Between 2016 and 2020 he served as Board Member and CEO of TÜSİAD as well as member of BusinessEurope’s Executive Committee (The Confederation of European Business) in Brussels and delegate for Business@OECD and B20/Global Business Coalition.  

He regularly contributes as speaker to international conferences, executive and academic seminars and media programs on the global trends, international/intercultural relations, business and investment strategy and the SDGs (sustainable development goals). In 2023 he is awared by the President of Republic of France the title of “chevalier” for his contributions to the European integration process.

Bahadir Kaleagasi is author of several articles and books on the international relations and European affairs. His latest books are “Youth’s Questions on Europe”, “The Planet G20” and “Changing World and Turkey”.

____________________________

Dr. Bahadır Kaleağası

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı

Bir çok şirket ve kurumda yönetim kurulu üyesi ve stratejik danışman

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları siyaset felsefesi, Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve uluslararası ekonomik ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.

1990-1993 yılları arasında NATO ve AB’nin Jean Monnet akademik burslarını alan Bahadır Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi araştırmacı olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde bulundu. 1991‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin projelerinde yer aldı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için danışmanlık yaptı.

1995 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini üstlendi. 2007 yılından itibaren TÜSİAD’ın Uluslararası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC, Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco, Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası etkinliklerini kurdu ve yönetti. Kaleağası 2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlendi.  Ayrıca bu dönemde Brüksel’de BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), OECD ve B20/ Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak görev yaptı. 

Kaleağası halen Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (EFCR) ve Atlantik Konseyi Danışma Kurulu Üyesi, Berlin Bosphorus Initiative, Habitat, Argüden Akademi, BusinessLife dergisi, Yanındayız, Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği ve Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer bir çok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesi. Galatasaray Üniversitesi’nde “Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve “Uluslararası İlişkiler ve Avrupa” derslerini veriyor. Avrupa entegrasyon sürecine katkıları nedeniyle 2023 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından şövalye payesi ile ödüllendirildi.

Çok sayıda uluslararası makale sahibi olan Bahadır Kaleağası, ayrıca bir çok kitabın kitabın yazarıdır: 

“Towards a New Europe” (Brüksel, 1993), “Les Défis de l’Elargissement” (Brüksel, 1994), “La Turquie en Mouvement” (Paris, 1995) ve “La République laïque turque” (Paris, 2003), “Tek Pazardan Parasal Birliğe” (IKV, 1995), “Avrupa Yolunun Haritası” (Dünya, 2003), “Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı” (Doğan Kitap, 2007) ve “Ne Olacak Bu AB İşi? Gençler Soruyor” (Boyut, 2010), “G20 Gezegeni (Doğan Kitap, 2014) ve “Dünya Nasıl Değişiyor? Türkiye Nereye Gidiyor?” (Doğan Kitap, 2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *