Dr Bahadir Kaleagasi is the President of the Bosphorus Institute (Paris–Istanbul). He is also Honorary President of the Brussels Energy Club in Brussels, scientific member of the Brussels University’s Institute of European Studies and board or advisory member in several institutions, including the ECFR-European Council on Foreign Relations, The Atlantic Council, Argüden Academy, Global Relations Forum, Forum Istanbul, Kalangos Foundation and the Berlin Bosphorus Initiative.

Graduate of Brussels and Istanbul Universities, he was a researcher and lecturer in the Center for International & Strategic Studies and the Institute for European Studies of the University of Brussels, rapporteur for projects of the European Commission’s Forward Studies Unit and the intergovernmental conferences which prepared the Maastricht Treaty in 1992 and was visiting researcher to Harvard, Georgetown and Jerusalem Universities. His academic work covered the areas of the EU’s decision-making system, transatlantic relationship and the international economic relations.

He also served as counselor for various public and private institutions before joining TÜSİAD  (Turkish Industry & Business Association) in 1995 as EU Representative in Brussels and by 2007 as the International Coordinator establishing and supervising representative offices and networks in Washington DC, Paris, Berlin, London, Beijing, Shanghai, Silicon Valley/San Francisco and Dubai/Gulf.  He served as Board member and CEO of TÜSİAD between 2016 and 2020 as well as member of BusinessEurope’s Executive Committee (The Confederation of European Business) in Brussels and delegate for Business@OECD and B20/Global Business Coalition.  

He regularly contributes as speaker to international conferences, executive and academic seminars and media programs on the global trends, international/intercultural relations, business and investment strategy and the SDGs (sustainable development goals).

Bahadir Kaleagasi is author of several articles and books on the international relations and European affairs. His latest books are “Youth’s Questions on Europe”, “The Planet G20” and “Changing World and Turkey”.

____________________________

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları siyaset felsefesi, Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve uluslararası ekonomik ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.

1990-1993 yılları arasında AB’nin Jean Monnet ve NATO araştırma burslarını alan Bahadır Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi akademisyen olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde bulundu. 1991‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin projelerinde yer aldı. Ayrıca bir çok AB projesinde çalıştı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için danışmanlık yaptı.

1995 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimî delegeliği görevini üstlendi. 2007 yılından itibaren TÜSİAD’ın Uluslararası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC, Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco, Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası etkinliklerini kurdu ve yönetti. Kaleağası 2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlendi.  Ayrıca bu dönemde Brüksel’de Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi, OECD ve B20/Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak görev yaptı. 

Halen Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı, European Council for Foreign Relations konsey üyesi, Atlantic Council danışma kurulu üyesi, Argüden Akademi yönetim kurulu üyesi, Berlin Bosphorus Initiative yönetim kurulu üyesi, Global İlişkiler Forumu üyesi, TÜSİAD Danışman Üyesi, İstanbul Modern Altın Üyesi, Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi ve bir çok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesidir.

Çok sayıda uluslararası makale sahibi olan Bahadır Kaleağası, ayrıca “Towards a New Europe” (Brüksel, 1993), “Les Défis de l’Elargissement” (Brüksel, 1994), “La Turquie en Mouvement” (Paris, 1995) ve “La République laïque turque” (Paris, 2003) kitaplarının ortak yazarı, “Tek Pazardan Parasal Birliğe” (İKV, 1995), “Avrupa Yolunun Haritası” (Dünya, 2003), “Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı” (Doğan Kitap, 2007), “Ne Olacak Bu AB İşi? Gençler Soruyor” (Boyut, 2010), “G20 Gezegeni (Doğan Kitap, 2014) ve “Dünya Nasıl Değişiyor? Türkiye Nereye Gidiyor?” (Doğan Kitap, 2017) başlıklı kitapların yazarıdır.